داستان ساختگی همکلاسی و ایراد ضرب و جرح غیر عمدی

تاریخ صدور حکم: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مرجع صادر کننده: دادگاه اطفال و نوجوانان دادگستری شهر تهران

موکل: متهم به ایراد ضرب و جرح غیر عمدی و پرداخت دیه ناشی از اصابت جسم سخت و تخلیه بیضه چپ نوجوان سیزده ساله

تاریخ اخذ وکالت: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

1) پسر سیزده ساله ای به نام ارشیا ساعت هفت و سی دقیقه صبح به همراه مادر خود به مدرسه مراجعت می نماید. پسر درد شکم دارد و چند روز پیش در حین انجام ورزش صبحگاهی از ناحیه کتف دچار آسیب شده است. پس از آنکه مادر با مدیریت مدرسه صحبت می کند، وی به همراه یکی از همکلاسی هایش و مادر وی مدرسه را به سمت خانه ترک می نماید. مادر هم که به درخواست مدیریت مدرسه برای شرکت در جلسه اولیاء و مدیران مدرسه حاضر شده بوده است، در مدرسه می ماند. چند روز بعد از مدرسه با مادر ارشیا تماس می گیرند که برای در میان گذاشتن نکاتی مهم به مدرسه مراجعه نماید. پدر و مادر ارشیا که بسیار نگران شده بودند به مدرسه می روند. در مدرسه با موضوعی عجیب روبرو می شوند و آن مربوط می شود به شکایت والدین یکی از دانش آموزان به مقامات آموزش و پرورش.

داستان از این قرار بوده است که دانش آموزی که از همکلاس های ارشیا بوده است مدعی این است که در چند روز پیش با ارشیا در حیاط مدرسه درگیر شده است. با ضربه ارشیا به وی بیضه اش آسیب دیده و مجبور شده است که آن را عمل و در نهایت خارج نماید. ایشان مدعی این بوده اند که فرزند ایشان امکان داشتن فرزند را در آینده نخواهد داشت. داستان عجیبی بود. در روز حادثه اصلا ارشیا به دلیل مریضی در مدرسه نبوده است. دانش آموز ادعا نموده بود که در فاصله زمانی بین ساعت هفت و نیم و هشت صبح همان روزی که ارشیا با مادر در مدرسه حاضر شده، این اتفاق افتاده است. والدین ارشیا موضوع را انکار نموده و شکایت دانش آموز و والدین وی را رد نمودند. در نتیجه قرار بر این شد که موضوع به اداره بازرسی آموزش و پرورش ارجاع داده شود. بر همین اساس گزارشی از سوی مدیریت مدرسه آماده شد و موضوع به اداره مربوطه ارجاع گردید. بازرسین به مدرسه آمدند و با مدیریت و سایر معلمان و برخی از دانش آموزان و خانواده ایشان نیز صحبت نمودند. سخنان خانم سرایدار مدرسه و مدیر و ناظم مدرسه در این زمینه به طور دقیق صورتجلسه شد. اظهارات طرفین نیز اخذ شد و به صورت جداگانه با هر دو دانش آموز در این زمینه صحبت شد. گزارش بازرسی نمی توانست ادعای دانش آموز مصدوم را تایید نماید.

2)والدین دانش آموز نتوانستند دلیلی را ارائه نمایند که اداره آموزش و پرورش را قانع کنند که حداقل ارشیا در این زمینه نقشی داشته است. همچنین نتوانستند دلیلی را ارائه نمایند که این اتفاق در مدرسه رخ داده است. در نتیجه حتی اداره آموزش و پرورش هم نمی توانست ایشان را به بیمه معلم برای دریافت خسارات و همچنین هزینه های پزشکی معرفی نماید. در نهایت ایشان چاره ای نداشت جز اینکه به دادستانی مراجعه و شکایتی را مبنی بر ضرب و جرح عمدی و الزام مشتکی عنه به پرداخت دیه طرح نماید. از این رو ایشان شکایتی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی طرح و براساس قانون موضوع به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان تهران به عنوان شهر محل وقوع جرم ارجاع می گردد.

3)با تعیین وقت از سوی دادگاه رسیدگی کننده طرفین پرونده احضار و با حضور وکلای ایشان و هر دو دانش آموز جلسه دادگاه تشکیل گردید. در این جلسه دانش آموز شاکی مبادرت به طرح شکایت خود نمود. ایشان بر این ادعا بود که در زمان حادثه با ارشیا و یکی دیگر از دوستانش در حیاط ایستاده بوده که به شوخی به کتف ارشیا ضربه ای را وارد می کند. ارشیا نیز ناراحت شده و در مقام واکنش به ران چپ وی ضربه ای را وارد می کند. ایشان نیز پایش را می بندد و همین باعث می شود که بیضه های وی در بین دو پا قرار گرفته و آسیب ببیند. وکلا دفاعیات مختصری را نمودند، لکن مقرر شد موضوع بع پزشکی قانونی برای معاینات تخصصی ارجاع داده شود. بر همین اساس موضوع استعلام از اداره آموزش و پرورش و اخذ اطلاعات جمع آوری شده از سوی تیم وکلای ارشیا مطرح که از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه تا وصول نتایج استعلام و نیز نظریه تخصصی پزشکی قانونی اعلام تنفس در رسیدگی را نمود.

4) با وصول نظریه پزشکی قانونی و همچنین گزارش کامل اداره آموزش و پرورش دادگاه وارد مرحله نهایی رسیدگی شده و طرفین، والدین و وکلای ایشان را برای اخذ آخرین دفاع دعوت نمود. استراتژی نهایی برای این جلسه بایستی به گونه ای طراحی می شد که از ورود دادگاه به ماهیت خودداری و در صورت ورود به ماهیت حکم برائت صادر گردد. نتیجه دادگاه برای ارشیا سیزده ساله دارای اهمیت فراوانی بود. موضوع محکومیت ایشان و پدر به پرداخت دیه به تنهایی نبود. هرچند که براساس قانون مجازات اسلامی دیه بیضه چپ در مردان معادل با دیه کامل انسان است، اما موضوع سابقه کیفری وی و به احتمال قوی تغییر مسیر زندگی ایشان بوده است. از این باب بود که دفاع از ایشان در این مرحله برای تیم حقوقی ارشیا از حساسیت بیشتری برخوردار بود. ارجاع موضوع از سوی دادگاه به پزشکی قانونی به نوعی امکان ورود در ماهیت و پذیرش ادعای شاکی را تقویت می نمود. از اینرو استرس در ارشیا و والدین ایشان افزایش یافته بود. در فاصله بین دو جلسه محاکمه چندین بار حضوری و نیز تلفنی پدر و مادر ارشیا با اعضاء تیم حقوقی تماس گرفته بودند. تلاش سرتیم حقوقی ایشان نیز نتوانسته بود از اضطراب و ناراحتی ایشان بکاهد. از اینرو بایستی تمامی موضوعات به دقت ارزیابی می شد. با این وصف بعد از جلسه ای تخصصی بین اعضاء گروه حقوقی قرار بر این شد که با مراجعه به دادگاه درخواست مطالعه پرونده و رونوشت برداری از اوراق آن در اولویت اقدام قرار گیرد. این اقدام برنامه ریزی، لایحه مربوطه تهیه و احدی از وکلای عضو تیم حقوقی در دادگاه حاضر و پس از اخذ موافقت دادگاه، اطلاعات لازم در این زمینه اخذ گردید. با دسترسی به آخرین وضعیت پرونده مشخص گردید براساس نظریه تخصصی پزشکی قانونی بیضه چپ دانش آموز مصدوم در نتیجه اصابت جسم سخت دچار چرخش شده است و به دلیل عدم تشخیص صحیح و تاخیر تخلیه گردیده است. نکته مهم دیگر این بود که اداره آموزش و پرورش ضمن بیان دقیق اظهارات طرفین متضمن این است که هیچ دلیلی بر وقوع این اتفاق در مدرسه و همچنین درگیری با ارشیا دیده نمی شود. نکته دیگر مربوط می شد به تناقض های موجود در اظهارات شاکی و وکلای ایشان در شکایت نامه و نیز جلسه اول رسیدگی بوده است. از اینرو اساسی افرادی که در آن روز در مدرسه حاضر بودند با همکاری پدر ارشیا تهیه و در نهایت چهار نفر به عنوان شاهد که اظهارات ایشان بتواند نتیجه بخش باشد انتخاب و با ایشان تماس حاض شد. اعضاء تیم حقوقی ارشیا توانستند موافقت این چهار نفر برای حضور در دادگاه اخذ گردید. پیش از جلسه دادگاه در دفتر حقوقی، جلسه مقدماتی برای همانگی با شهود برگزار و حساسیت های موجود برای ایشان توضیح داده شد. در ابتدا مساله شهادت دروغ و شیوه های حقوقی تیم وکلا برای جرح شهود و یا سوالات تلقینی ایشان توضیح داده شد. یکی از این شهود دارای اظهارات منحصر به فردی بود. خانمی که سرایدار مدرسه بوده و شاهد حضور دانش آموزان از ابتدای صبح بوده و تنها کسی بوده است که در آن زمان در حیاط مدرسه بوده است. بر همین اساس استراتژی دفاع بگونه ای طراحی شد که با ایجاد سوال و ابهام در اظهارات شاکی بتوانیم فضای جلسه رسیدگی را مدیریت نمود.

5) جلسه رسیدگی با اعلام منشی دادگاه آغاز می گردد. هر دو دانش آموز و والدین ایشان به همراه وکلای ایشان در جلسه حاضر شده اند. در ابتدا رئیس دادگاه خطاب به دانش آموز شاکی درخواست کرد شکایت خود را بیان نماید. ایشان داستان را تعریف کرد. داستان همانی بود که در شکایت نامه و هم در جلسه اول دادگاه مطرح شده بود. تیم حقوقی ارشیا با دقت مطالب را یادداشت برداری می کردند. سپس نوبت به والدین ایشان رسید. مادر دانش آموز سعی نمود با گریه و شیون فضای دادگاه را به سمت احساسی بودن پیش ببرد. وکیل ایشان نیز بدون اینکه به اصل موضوع بپردازد مسیر مادر شاکی را ادامه داد. ایشان مدعی بود که صدمه وارد شده به دانش آموز در طول زندگی وی استمرار داشته و جبران ناپذیر می باشد. وی از دادکاه محکومیت ارشیا به پرداخت دیه و مجازات وی را براساس قانون درخواست نمود. دادگاه خطاب به ارشیا از ایشان در خصوص اتهام انتسابی سوال نمود که وی با صراحت و واضح اعلام نمود که اتهام را قبول ندارد. وی ادامه داد که من به هیچ وجه با شاکی درگیر نشده ام و ضربه ای را به ایشان نزده ام. ارشیا توضیح می دهد که در آن زمان که بیشتر از نیم ساعت نبوده، شاکی را ندیده است. پس از ایشان دادگاه خطاب به والدین ارشیا اعلام نمودند که اگر دفاعی دارید اعلام نمایید. ایشان دفاع تکمیلی را به تیم حقوقی وکلای حاضر در دادگاه محول نمود.

6) در ابتدا از ریاست دادگاه درخواست گردید تا اجازه طرح چند سوال از شاکی صادر گردد. وکیل شاکی با آن مخالفت نمود. اما دادگاه با این درخواست موافقت نمود. از شاکی سوال گردید که آیا قبل از آن روز شما بیماری داشتید یا خیر؟ ایشان پاسخ دادند که خیر. سوال پرسیده شد اگر شما بیماری نداشته اید چرا مادر شما روز قبل به مدرسه مراجعه و درخواست مرخصی برای شما کرده و اعلام نمود که شما احساس درد در شکم و کلیه خویش دارید؟ ایشان پاسخ نداد. دادگاه خطاب به مادر دانش آموز صحت این موضوع را سوال کرد. مادر این موضوع را تایید نمود. اما تیم حقوقی سند جدیدی را ارائه داشت. براساس این سند دانش آموز مصدوم به سونوگرافی مراجعه نموده بود. براساس گزارش پزشک مربوطه ایشان ناحیه درد را کلیه و شکم اعلام نموده و نه بیضه و اساسا اثابت جسمی را به بیضه مطرح ننموده است. موضوع به همین جا ختم نشد و براساس اسنادی که از سوی وکیل در جلسه ارائه گردید پدر مصدوم معتاد بوده و بارها مادر و مصدوم را مورد ضرب و شتم قرار داده و در ضمن وضعیت مالی خوبی نداشته و ندارند. در نهایت با درخواست تیم حقوقی ارشیا شهود برای اداء شهادت حاضر و مطالبی را بیان نمودند که ساختگی بودن داستان دانش آموز مصدوم کاملا نمایان شده بود. وکیل ارشیا با بیان داستان و اینکه از اساس این داستان ارتباطی به موکل ندارد اعلام نمود که راهنمایی شاکی به طرح این دعوا و بیان این داستان برای دریافت بیمه بوده لکن با این اقدام آن موضوع هم منتفی شده است. در ضمن طرح شکایت واهی مستجوب مسئولیت حقوقی و کیفری ایشان خواهد بود.

7) با توجه به هویدا شدن موضوعات مادر مصدوم درخواست اتیان سوگند و قسم از سوی ارشیا و پدرش را مطرح نمود. وکلای ارشیا به این موضوع اعتراض کردند که درخواست اتیان سوگند شرایط قانونی دارد که در اینجا و با عنایت به اسناد و مدارک واضح تقدیمی موضوعیت ندارد. ضمن آنکه شهادت شهود نیز در این زمینه استماع شده است که حجیت برای قاضی ایجاد خواهد نمود. مادر مصدوم اعلام نمود اگر ارشیا و پدر ایشان قسم بخورند که ارشیا ضربه نزده است ایشان شکایت خود را مسترد می نمایند. وکلای ارشیا اعتراض کردند که پدر ارشیا سمتی در پرونده ندارد و اتیان سوگند از ایشان برخلاف قانون است. ارشیا نیز نمی تواند قانونا قسم بخورد که من نزده ام چرا که نیازمند صدور قرار اتیان سوگند است. به هر حال ارشیا اعلام کرد که من حاضر برای اینکه ثابت شود من بی گناه هستم قسم بخورم. همه چیز آماده شد. نفس ها در سینه حبس، ریاست دادگاه متن قسم را قرائت نمود. دست راست ارشیا بر روی کتاب مقدس قرآن قرار گرفت. گفت: «…. بسم الله ….» مادر مصدوم ناگهان اعلام کرد نمی خواهم قسم بخورد و رضایت دادم. بنابراین دادگاه با پذیرش درخواست مادر و تایید آن از سوی مصدوم و پدر ایشان اعلام ختم رسیدگی را اعلام و وارد تصمیم و صدور حکم شد. دادگاه ضمن قرائت رای اعلام نمود که با عنایت به اعلام گذشت شاکی در صورتجلسه حاضر این دادگاه و بلحاظ قابل گذشت بودن موضوع و انطباق آن با مواد 104 و 728 قانون مجازات اسلامی و مستند به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب را صادر می نماید.

8) هرچند که مادر مصدوم خانمی خانه دار بود اما چرخش به موقع ایشان توانست فرصتی را فراهم آورد تا ضمن احراز اصل ورود صدمه به فرزند در مدرسه، موضوع حکم احتمالی برائت و آثار مترتبه بر آن از جمله عدم پذیرش از سوی بیمه معلم  نیز منتفی گردید. براین اساس ایشان می تواند با پی گیری و ارائه برخی از اسناد خسارات وارده به مصدوم را از طریق بیمه محتمل نموده است.

Request a session