کمیسیون بین الملل وکلای دادگستری مرکز

سمت: عضو

تاریخ: از مرداد ماه ۱۳۹۹ تا اسفند ماه ۱۴۰۱

درباره کمیسیون:

کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از بخش های تشکیلاتی کانون وکلا بوده که مسولیت برنامه ریزی و راهبری فعالیت های بین المللی این مرکز را بر عهده دارد. به هیمن جهت می توان از آن به عنوان کانال ارتباطی نهاد وکالت با سازمان های و تشکل های صنفی در خارج از کشور یاد کرد. اعضاء این کمیسیون با تصویب هیئت مدیره کانون و برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند.