کارگاه آموزش آیین دفاع

ساختارهای انتقال مفهوم
دکتر ایروانی

دکتر حسن ایروانی

استاد زبان شناسی کاربردی

دکتر حسین سرتیپی

دکتر حسین سرتیپی

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

طرح مباحث کاربردی در تنظیم لوایح حقوقی

با تمرکز بر:

۱. کاربری ساختارهای نگارشی در انتقال موضوعات

۲. کاربرد کلمات و جملات وصفی در نگارش های حقوقی

۳. تبیین و نحوه بیان موضوع در دفاع حقوقی و کیفری

۴. روش پاراگراف نویسی با تمرکز بر ساختار های دفاع

۵. روش استفاده از کلمات و قیود ارتباطی بین جملات و پاراگراف ها

۶. معنا شناسی و نشانه شناسی در بیان

زمان برگزاری

۷  و ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ساعت ۱۴ الی ۱۸

گزیده ای از دوره آموزشی