کارگاه آموزشی آیین دفاع

کارگاه آموزشی آیین دفاع

(ساختار انتقال مفهوم)

سخنرانان

دکتر ایروانی

دکتر حسن ایروانی

استاد زبان شناسی کاربردی

دکتر حسین سرتیپی

دکتر حسین سرتیپی

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

طرح مباحث کاربردی در تنظیم لوایح حقوقی با تمرکز بر موضوعات:

  1. کاربری ساختارهای نگارشی در انتقال موضوعات
  2. کاربرد کلمات و جملات وصفی در نگارش های حقوقی
  3. تبیین و نحوه بیان موضوع در دفاع حقوقی و کیفری
  4. روش پاراگراف نویسی با تمرکز بر ساختار های دفاع
  5. روش استفاده از کلمات و قیود ارتباطی بین جملات و پاراگراف ها
  6. معنا شناسی و نشانه شناسی در بیان

زمان برگزاری ۷  و ۹ اسفند ماه

ساعت ۱۴ الی ۱۸