پرونده های موفق

داستان شوهر خواهر سابق و پرونده آدم ربایی

مرجع صادر کننده: دادگاه کیفری یک استان تهران ، موکل متهم به آدم ربایی و توهین نسبت به شوهر خواهر سابق خود
پرونده های موفق

داستان ساختگی همکلاسی و ایراد ضرب و جرح غیر عمدی

مرجع صادر کننده: دادگاه اطفال و نوجوانان دادگستری شهر تهران موکل: متهم به ایراد ضرب و جرح غیر عمدی و پرداخت دیه ناشی از اصابت جسم سخت و تخلیه بیضه چپ نوجوان سیزده ساله