به این منظور دولت استرالیا ۶ نوع ویزای مختلف برای والدین افراد مقیم استرالیا در نظر گرفته است که از این طریق بتوانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند. متقاضیان ویزای والدین استرالیا می‌بایست حتماً توسط فرزند یا همسر فرزند خود که شهروند استرالیا یا دارای اقامت دائم استرالیا هستند، اسپانسر شوند. اسپانسر این افراد می‌بایست حداقل به مدت دو سال قبل از درخواست این ویزا در استرالیا نیز زندگی کرده باشد. جدا از بحث اسپانسر،‌ متقاضی می‌بایست از مرحله‌ی تست بالانس فامیلی با موفقیت عبور کند. عبور از این مرحله بدین معنی است که حداقل نصف از فرزندانشان ساکن استرالیا باشند یا تعداد فرزندانی که در خاک استرالیا زندگی می‌کنند، بیشتر از سایر کشورها باشد. پیشنهاد می کنم به لینک ویزای استرالیا مراجعه فرمایید تا در مورد انواع ویزاهای استرالیا اطلاعات کاملی کسب کنید.