افتتاح دفتر معاضدت کانون در دادسرای پزشکی

افتتاح دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در دادسرای ویژه جرائم پزشکی، آرایشی و بهداشتی

در راستای افزایش خدمات دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری و حسب توافق به عمل آمده با مقامات دادستانی تهران در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهر تهران ویژه جرائم پزشکی، رآرایشی و بهداشتی افتتاح گردیده. در این جلسه نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اداره معاضدت کانون ، معاون نظارت و تعدادی از همکاران حضور داشتند. سرپرست دفتر معاضدت نیز معارقه گردید.  برای اطلاعات بیشتر به نشانی تارنمای رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه نمایید. 

سوالات متداول

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

درخواست جلسه

error: