پرونده های موفق


مضاف بر صدها پرونده قضایی موفق در طول بیش از هفده سال اشتغال به حرفه وکالت و دکتر حسیت سرتیپی در پرونده های مهمی حضور داشته که سهم زیادی در شکل گیری اعتبار حرفه ای وی به عنوان یک حقوقدان در ایران و سایر کشورها داشته است. برخی از پرونده های مهم ایشان در زیر توضیح داده شده است. لازم به ذکر است که اسامی و اطلاعات مرتبط برای حفظ محرمانگی موکلین تغییر داده شده است. هدف از ذکر این پرونده ها ارایه تجربیات برای آموزش وکلای جوان می باشد.
یادداشت: اگر تمایل دارید تا پرونده های موفق را به صورت دسته بندی شده مشاهده فرمایید به دسته مورد نظر خود در “زمینه های فعالیت من” بروید.

شبهه در امکان اقامه دعوی از سوی ثالثی که در عین حال مدیر عامل شرکت سهامی خاص است.

۱) استقلال شخصیت حقوقی و دارایی های شرکت و لزوم توجه به انفکاک آن از مدیران، سهامداران و ثالث به موجب ماده (۵۸۳) قانون تجارت، کلیه شرکت های تجاری مذکور در ماده (۲) قانون اخیر الذکر، از شخصیت حقوقی برخوردارند. هنگامی که از شخصیت حقوقی برای شر…

حکم داور و امکان ابطال آن در مورد تایید انفساخ مبایعه نامه سهام یک بیمارستان

الف) شرح ماجرا ۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد. ۲) شرایط قرارداد نیز بدین ترتی…

فروشنده ای که چک معامله را به ثالث منتقل کرده و امکان فسخ معامله ای که آن چک ثمن معامله بوده است.

الف) شرح ماجرا ۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی به شماره ۴۹۷/م تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد. ۲) شرایط قراردا…

بطلان رای داو به تایید انفساخ در حالی که درخواست خواهان داوری حکم به الزام درج نام وی در دفتر سهام بوده است.

الف) شرح ماجرا ۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد. ۲) شرایط قرارداد نیز بدین تر…

امکان تقاضای دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملکی که تصرف آن از سوی شرکتی بوده که خود متقاضی مدیر عامل آن است.

وکلای خوانده (شرکت) دو رویکرد متناقض را در پیش گرفتند. در بخشی مدعی آن بوده اند که شرکت خوانده، ملک موکل را تصرف ننموده  است و در قسمت دیگر بر این ادعا هستند که ملک تحت تصرف شرکت خوانده بوده، لکن به دلایلی اختیار تصرف از سوی خواهان به صورت تبرئی و…
پرونده های موفق

داستان شوهر خواهر سابق و پرونده آدم ربایی

مرجع صادر کننده: دادگاه کیفری یک استان تهران ، موکل متهم به آدم ربایی و توهین نسبت به شوهر خواهر سابق خود
پرونده های موفق

داستان ساختگی همکلاسی و ایراد ضرب و جرح غیر عمدی

مرجع صادر کننده: دادگاه اطفال و نوجوانان دادگستری شهر تهران موکل: متهم به ایراد ضرب و جرح غیر عمدی و پرداخت دیه ناشی از اصابت جسم سخت و تخلیه بیضه چپ نوجوان سیزده ساله
پرونده های موفق

Sample of Successes and Cases Involving Mediation or Settlement

Mr. Sartipi successfully negotiated a stipulated change of custody from Mother to Father.
پرونده های موفق

Sample of Successes and Cases Involving Post-Judgment Matters

Sometimes the parties do not have litigation issues until after their Judgment of Dissolution is filed.
پرونده های موفق

Sample of Successes and Cases Involving Divorce

Dr. Sartipi handles cases where the validity of a marriage is contested. In one such case, Mr. Sartipi represented Wife in a case where Husband argued that the marriage should be nullified because Wife allegedly refused to have sexual relations with him and decided to live in a separate home throughout most of the marriage.
پرونده های موفق

Sample of Successes and Cases Involving Child Custody and Visitation

Mr. Sartipi was lead counsel in a paternity case wherein he represented the father of a newborn baby.