شهروندی و مسئولیت قانونی حکومت‌ها

منافع شرکتها و کارگران آنها: تضادها و نگرانی ها

تضاد منافع بین شرکت‌ها و کارگران از زمان انقلاب صنعتی در اروپا یک مسئله‌ی مورد بحث بوده است. حقوقدانان در حال کار برای بازسازی چارچوب قانونی هستند که حقوق کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه یافتن بهشت عدالت برای کارگران غیر ممکن است، باید تعادلی بین کارگر و صاحبان کسب و کار داشته باشیم. این باعث شکل‌گیری انجمن‌های کارگری و بازشکل فعالیت‌های اجتماعی در تاریخ جدید صنعت جهان شده است.
وکیل پایه یک در امور بین الملل

تغییر نگرش‌ها: اثربخشی دولت‌ها، دانشمندان و مردم

سوال در مورد اینکه دولت ها ، تا چه اندازه می توانند برای تغییر رویکردهای اجتماعی در مورد رفتار خود مداخله کنند ، از جمله اقدامات مختلفی که به طراحی مجدد نگرش های عمومی حساس هستند ، امروزه عمدتاً بحث برانگیز است.
governments, family and personal privacy issues

دولت ها، خانواده و مسائل شخصی

یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات٬ تعیین مرز واقعی برای سیاست های دولتیی است که با مناطق خصوصی تداخل دارند.
Educational Systems in High Schools and the Future of Teenagers
SCHOOLS PUNISHMENT AND THE RESULTS

Schools Punishment and the Results

The school punishment in all levels has been discussed controversially nowadays. The authorization the performance of different punishments...
illegal smoking in public places

سیگار کشیدن غیرقانونی در اماکن عمومی و حقوق عمومی

یکی از جالب ترین رفتارهایی که باعث احترام مردم می شود ، نکشیدن سیگار در اماکن عمومی در کشورهای توسعه یافته است.
Global Language and Necessity of Preserving Local Cultures

Global Language and Necessity of Preserving Local Cultures

Perhaps, one of the most important social new- found subjects around the world in the controversial...
social networks and daily life

Social Networks & the Necessities of Daily Life

Perhaps, a beneficial profound effect of using social networks on baileys life has been discussed controversially by the authors...
Art Galleries

مراکز ورزشی ، گالری های هنری ، دولت و نیازهای اجتماعی

شاید در اولویت بندی بودجه سالانه در کشورها در این خصوص بسیار زیاد بحث شده باشد ...
government advertisements different kinds of food

Government, Advertisements & Different Kinds of Food

Perhaps the role of government policy in nutrition has captured public attention in order to clarify a...