حقوق کیفری و حمایت از حقوق شهروندی

یکی از موضوعات نگران گننده در زندگی امروزی، افزایش تهدید و یا اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد در رده های سنی مختلف و نیز در سطوح اجتماعی متفاوت در جامعه ما است. این امر توانسته است توجه بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی – اجتماعی را به خود جلب نماید. علی رغم وجود مقررات و قوانین سخت گیرانه در زمینه های مختلف هنوز نتوانسته این به سیر نزولی قابل قبولی در این زمینه دست یابیم. آمار قابل توجهی از محکومین در زندان ها را افرادی تشکیل می دهند که به ارتکاب جرایم اینچنینی محکوم شده اند. من به عنوان وکیل و حقوقدان در موارد متعددی از موکلین خود که متهم به ارتکاب این جرائم بوده اند و یا از ارتکاب این جرایم آزرده شده اند، دفاع نموده ام. هرچند که سعی و تلاش من این بوده است تا با شناسایی ریشه های بروز این حوادث در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب اینگونه اعمال و یا خاتمه پبدا نمودن آن با سازش و رضایت قدم بردارم، اما به شدت اینگونه حوادث ریشه در تاریخچه روابط افراد با هم و یا تهواره های شخصیتی ایشان دارد که نمی تواند براحتی آن را مورد بررسی و تدقیق قرار داد. موضوعاتی چون ایراد ضرب و جرح عمدی، قتل عمدی و یا غیر عمدی، تهدید، افتراء و یا نشر اکاذیب از گونه های مرتبط با ایت دسته از جرائم می باشند. در این قسمت سعی شده است که تجربیات وکیل در این زمینه و منابع قانونی و یا علمی مربوط به آن در اختیار علاقه مندان قرار داده شود.

نکات و توضیحات حقوقی

درخواست جلسه