نظام‌های قانونی و رفاه اجتماعی

وجود گرایی و تاثیر آن بر نظام های حقوقی:‌با تمرکز بر آزادی و خلاقیت های بشری

,
این امکان وجود ندارد تا تمامی ضابطین اجازه تحقیق ، جمع آوری ، تحصیل ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع اسناد ، شواهد ، داده ها ، اقرارها یا هرگونه اظهارات شاهد و یا شاهدان عینی ، نسبت به زیرساخت های حقوقی و همچنین شناسایی یا طبقه بندی حقوق شهروندان داده شود.

علم به قانون، تفاوت بین جهل به قانون و عدم علم به آن

این امکان وجود ندارد تا تمامی ضابطین اجازه تحقیق ، جمع آوری ، تحصیل ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع اسناد ، شواهد ، داده ها ، اقرارها یا هرگونه اظهارات شاهد و یا شاهدان عینی ، نسبت به زیرساخت های حقوقی و همچنین شناسایی یا طبقه بندی حقوق شهروندان داده شود.

حضور هیات منصفه در یک دادرسی منصفانه: فوائد و مضرات

این امکان وجود ندارد تا تمامی ضابطین اجازه تحقیق ، جمع آوری ، تحصیل ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع اسناد ، شواهد ، داده ها ، اقرارها یا هرگونه اظهارات شاهد و یا شاهدان عینی ، نسبت به زیرساخت های حقوقی و همچنین شناسایی یا طبقه بندی حقوق شهروندان داده شود.

بررسی امکان ایجاد موازنه بین اقدامات ضابطین و ضرورت رعایت کامل قانون برای حفاظت از حقوق شهروندان

این امکان وجود ندارد تا تمامی ضابطین اجازه تحقیق ، جمع آوری ، تحصیل ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل انواع اسناد ، شواهد ، داده ها ، اقرارها یا هرگونه اظهارات شاهد و یا شاهدان عینی ، نسبت به زیرساخت های حقوقی و همچنین شناسایی یا طبقه بندی حقوق شهروندان داده شود.

اصول دادرسی منصفانه و تجلی آن در رفتار و خدمات قضایی:‌با تکیه بر کرامت انسانی

قطعا یکی از بحث بر انگیز ترین مباحث حمایت حقوقی از دارایی های معنوی ثبت شده و ثبت نشده در حقوق کیفری است.

حمایت حقوقی از دارایی های معنوی ثبت شده و ثبت نشده در حقوق کیفری

قطعا یکی از بحث بر انگیز ترین مباحث حمایت حقوقی از دارایی های معنوی ثبت شده و ثبت نشده در حقوق کیفری است.
دادگاه آنلاین

تحلیل انتقادی در خصوص دادگاه های آن لاین، مزایا و مشکلات پایه ای آنها

بدون شک تأثیر عمیق توسعه اینترنت، نوآوری ها و تحولات بی شماری در فن آوری مشاهده شده است که در همه حوزه های جامعه به طور کلی نفوذ می کند.

محاکم برخط، معایب و مشکلات آنها

برنامه های روزانه دولتها را ترغیب به كاهش مشكلات اداری در مدیریت اجتماعی خود با استفاده از خدمات آنلاین در زمینه های مختلف مانند پرونده های قضایی می كند ، اشکالات عمیق این روش را برطرف نکرده است.
Online Courts, Benefits and desires

رسیدگی قضایی در دادگاه های آنلاین٬ و بررسی معایب و مزایای آن

شاید یکی از جنجالی ترین موضوعات فعالیت های آنلاین باشد. در حال حاضر ، ترافیک ، هزینه بالای سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی ، برنامه های گیج کننده روزانه و مسائل اقتصادی با ترغیب مردم به گذراندن وقت بیشتر در دفاتر یا خانه های خود ...
استقلال دفاع؛ نقش در تغییر عدالت اجتماعی

استقلال دفاع؛ نقش در تغییر عدالت اجتماعی

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ناشی از نگرش حقوق بشر داخلی و بین المللی ، استقلال دفاع برای وکلا است.
Crime Rate Is On The Rise Among Young People

Crime Rate Is On The Rise Among Young People & Some Serious Concerns

Perhaps, one of the controversial issues around the world is increasing concerns regarding committing crimes among...