ملاقات با معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور حسبی

افتتاح دفتر معاضدت کانون وکلا در دادسرای سرقت

آخرین وضعیت دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری با حضور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور حسبی و نیز مسولین دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز بررسی گردید. در این جلسه با حضور معاون دادستان تهران و سرپرست این دادسرا و معاون  اداره معاضدت کانون وکلا، معاون نظارت این اداره برگزار گردید. برای اطلاعات بیشتر به نشانی تارنمای رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه نمایید. 

سوالات متداول

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

درخواست جلسه

error: