کارگاه آموزشی ساختارهای انتقال مفهوم با تاکید برای ارتباطات کلامی و غیرکلامی

کارگاه آموزشی ساختارهای انتقال مفهوم
(با تاکید برای ارتباطات کلامی و غیرکلامی)

ادبیات وکالت مهارت محور و یا وکالت استراتژیک، علی رغم آن که در جوامع حقوقی بسیاری از کشورها چند دهه از قدمت آن می گذرد، در ایران به ان اندازه مطرح نیست و مورد توجه حقوقدانان و وکلا قرار نگرفته است. به همین دلیل در این کارگاه آموزشی کوچک که با حضور تعدادی از وکلای جوان به دو صورت حضوری و آن لاین برگزار شده است، سعی گردید تا مختصر ادبیات این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این کارگاه آموزشی با مساعدت تشکل موج (جوان) که از سوی تعدادی از وکلای جوان تشکیل گردیده است، برگزار شد. تاریخ برگزاری (۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲- تهران-ایران)

سوالات متداول

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

درخواست جلسه

error: