درباره من

من حسین سرتیپی هستم.

.

.

.

تصویر دکتر حسین سرتیپی با لباس وکالت