وکالت استراتژیک

هر چند که ادبیات وکالت استراتژیک، ادبیاتی جدید نیست، اما مفهوم آن به همان اندازه ای که در بسیاری از نظام حقوقی پیشرفت داشته است، در ایران توسعه نیافته است. اینجانب سعی خود را بر این قرار داده ام تا بتوانم در این خصوص ادبیاتی را تولید نمایم. به همین جهت، مطالبی در این زمینه گردآوری شده است.

شما می توانید از طریق لینک های زیر به صفحه مربوطه وارد شوید:‌

© Copyright 2019 - Dr. Hossein Sartipi
error: