کارگاه آموزشی وکالت استراتژیک و ساختارهای انتقال مفهوم

(۳۰ آذر ۱۴۰۲)

سخنرانان

دکتر حسین سرتیپی

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

طرح مباحث کاربردی در تنظیم لوایح حقوقی با تمرکز بر موضوعات:

  1. کاربری ساختارهای نگارشی در انتقال موضوعات
  2. کاربرد کلمات و جملات وصفی در نگارش های حقوقی
  3. تبیین و نحوه بیان موضوع در دفاع حقوقی و کیفری
  4. روش پاراگراف نویسی با تمرکز بر ساختار های دفاع
  5. روش استفاده از کلمات و قیود ارتباطی بین جملات و پاراگراف ها
  6. معنا شناسی و نشانه شناسی در بیان

زمان برگزاری ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ساعت ۱۰ الی ۱۳