تاریخ، سیاست و حقوق بین‌الملل

ادبیات فارسی در حوزه حقوق بین الملل کمتر با مباحثی نظری و بین رشته ای آشنا است. بررسی گذرا در بین متون مختلف که در حوزه های حقوق بین الملل تدوین گردیده است، نمی تواند پاسخگوی نیازها خوانندگان باشند.

حقوق بین الملل نرم

عصر كنونی را قبل از اینكه عصر تكنولوژی و تحولات بدانیم، می‌بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین‌الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین‌المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است.

بررسی حقوقی قرار بازداشت عمرالبشیر رئیس‌جمهوری سودان

"نویسنده در کتاب حاضر سعی دارد از لابه‌لای متون، قرار بازداشت «عمر البشیر» (1944م.)، رئیس‌جمهور سودان، میزان پایبندی دیوان و دست‌اندرکاران آن را به اصول و مقررات دیوان و نیز حقوق بین‌الملل ارزیابی کند.

مداخله بشردوستانه

پس از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، جهان شاهد درگیری و مداخلات نظامی متعددی با پوشش بشردوستانه بوده است. در کتاب حاضر سعی بر این است که از منظری حقوقی موضوع مکانیزم‌های مداخلات بشردوستانه بررسی و تبیین شود.

حقوق امنیت هسته‌ای

عصر كنونی را قبل از اینكه عصر تكنولوژی و تحولات بدانیم، می‌بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین‌الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین‌المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است.