بایگانی برچسب برای: انتخابات

دکتر حسین سرتیپی
جلسه آقای دکتر حسین سرتیپی
نشست دکتر حسین سرتیپی نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز
نشست و هم اندیشی در خصوص لزوم شفاف سازی مالی و حمایت از وکلا
انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز