بایگانی برچسب برای: Human Needs and Technology

Technological Developments & A Question about Lack of Food

تحولات فن آوری و سؤالی درباره کمبود غذا

شاید ، یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی که دولت ها و نهادهای بین المللی را به چالش می کشد ، نواقصی است که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذارد ، در حالی که تحولات فن آوری باعث تغییر سطح زندگی شده است.