نکات و یادداشت های روزانه


نکات قانونی در خصوص شواهدی دیجیتال
coronavirus

اندرز پنجم – کرونا دشمنی سیاه تر از تاریکی یا عاملی برای رستاخیزی حقوقی

چند ماهی است که کشورهای مختلف با چالشی نو روبرو شده اند. بحرانی که بعد از جنگ های جهانی، بی سابقه بوده و بهت همگان را بر انگیخته است. عنصری حمله گر که هنوز دلیلی بر آزمایشگاهی بودن آن ارایه نشده است.
اندرز چهارم - داستان بینوایان و ابهام در حضور در دادگاه و یا وفای به عهد در برابر مادری تنها

اندرز چهارم – داستان بینوایان و ابهام در حضور در دادگاه و یا وفای به عهد در برابر مادری تنها

چند شب پیش بخش هایی از داستان بینوایان نوشته ویکتور هوگو را می خواندم. به آن بخش رسیدم که مادر دخترک بیچاره کوزت به شدت از سوی مردی هوس ران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
وکیل شما در امور خانواده

اندرز سوم – دلتنگی و حس پدرانه ای از جنس دل

امروز روز سختی را داشتم. مشاجره ای سخت با قضات دادگاه کیفری استان داشتم. نتوانسته بودم که ایشان را قانع کنم بر صدور دستور آزادی موکل در هفته آخر سال.

اندرز دوم – دهکده ای کوچک به نام دنیا

حدود دو سال قبل یکی ازدوستان که از معاونین یکی از شعب بانک بود به من مراجعه کرد و گفت که آشنایی داره و نیاز به مشاوره حقوقی درخصوص موضوعی دارد.
CommonWealth Bank

اندرز اول – می توان بدون بهانه مهربانی را شعار داد

یک هفته مانده به شروع سال نو میلادی، به یکی از شعبه کامن ولف بانک در شهر سیدنی مراجعه کردم. در صف انتظار ایستاده بودم تا فرد پاسخگویی بانک برای راهنمایی من مراجعه کند.